Möt Gästrike Vatten i Almedalen

Under årets Almedalsvecka arrangeras flera vattenevenemang. Syftet är att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter för dricksvattenförsörjningen som kommunerna i Sverige står inför.

Behovet av en långsiktigt och hållbar dricksvattenförsörjning får allt större uppmärksamhet i och med att våra städer växer och utvecklas. Viktiga och svåra ställningstaganden måste göras mellan olika intressen som bland annat exploatering och hushållning med mark- och vattenområden.  
 
Gästrike Vatten har bjudits in av Sveriges Lantbruksuniversitet, LSU, att delta på Svenskt Vattens och SIWIs Vattenforum i Almedalen. VD Lena Blad och styrelseledamot Jacob Spangenberg kommer att medverka i seminariet ”Nyttjar vi mark- och vattenresurserna på ett hållbart sätt? Dricksvattenförsörjning kontra tillväxt”.
 
Seminariet ger en introduktion till de komplexa utmaningar och vägval som vi står inför gällande dagens vattenförsörjning och framtida tillgång till vatten kontra tillväxten i våra städer och samhällen. Aktuella exempel från Uppsala och Östhammar kommuner, kommer att presenteras.
 
 Seminariet sker på Svenskt Vatten och SIWIs Vattenforum den 4 juli, kl 12.30-13.30, Mellangatan 1 i Visby. 

Välkommen att delta och diskutera vattenfrågor med oss!

 

Medverkande är:
Stephan J. Köhler, professor miljökemi, SLU, DRICKS & Norrvatten
Maria Gardfjell, ordförande, Uppsala Vatten AB
Jacob Spangenberg, ledamot Gästrike Vatten tillika ordförande, Östhammar Vatten AB
Lena Blad, VD, Gästrike Vatten AB
 
Nyheten skapad 2018-07-02 15:14:42
Senast ändrad 2018-07-10 12:55:43
Nyheter
2018-11-07

Idag har vi uppvaktat konsultnätverket Project Competence Network (PCN) med anledning av att de kranmärkt sin verksamhet.

Läs mer
2018-11-01
Stängt den 2 november
Med anledning av Allhelgonadagen har Gästrike Vatten stängt på fredag den 2 november.
Välkommen åter på måndag den 5 november!
2018-10-30

Silver i sportkläder tvättas ur efter bara några tvättar och sköljs ner i avloppsvattnet. Det visar den nya rapporten ”Silverläckan” från Svenskt Vatten.

Läs mer
2018-10-22

Världens ledande forskare, beslutsfattare och tänkare samlas den 9 december för diskutera vårt viktigaste ämne - Vatten. Nu kan du delta i dialogen.

Läs mer
2018-10-15
Tisdag 16 oktober-onsdag 17 oktober är våra medarbetare i kundservice på utbildning. Vi har öppet som vanligt men vår service kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende med ev väntetider och hälsar välkommen!
Läs mer
2018-10-12
Gästrike Vatten inbjöd de boende i Råbacka/Tjärnäs till en informationsträff angående det pågående arbetet med vatten- och spilledningar i området.
Läs mer
2018-10-12
Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november, vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp.
Läs mer
2018-10-05

Policyn är en del av Gävle kommuns arbete med den övergripande planeringen för kommunens utveckling.

Läs mer
2018-09-30
Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun
Läs mer
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer