Möt Gästrike Vatten i Almedalen

Under årets Almedalsvecka arrangeras flera vattenevenemang. Syftet är att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter för dricksvattenförsörjningen som kommunerna i Sverige står inför.

Behovet av en långsiktigt och hållbar dricksvattenförsörjning får allt större uppmärksamhet i och med att våra städer växer och utvecklas. Viktiga och svåra ställningstaganden måste göras mellan olika intressen som bland annat exploatering och hushållning med mark- och vattenområden.  
 
Gästrike Vatten har bjudits in av Sveriges Lantbruksuniversitet, LSU, att delta på Svenskt Vattens och SIWIs Vattenforum i Almedalen. VD Lena Blad och styrelseledamot Jacob Spangenberg kommer att medverka i seminariet ”Nyttjar vi mark- och vattenresurserna på ett hållbart sätt? Dricksvattenförsörjning kontra tillväxt”.
 
Seminariet ger en introduktion till de komplexa utmaningar och vägval som vi står inför gällande dagens vattenförsörjning och framtida tillgång till vatten kontra tillväxten i våra städer och samhällen. Aktuella exempel från Uppsala och Östhammar kommuner, kommer att presenteras.
 
 Seminariet sker på Svenskt Vatten och SIWIs Vattenforum den 4 juli, kl 12.30-13.30, Mellangatan 1 i Visby. 

Välkommen att delta och diskutera vattenfrågor med oss!

 

Medverkande är:
Stephan J. Köhler, professor miljökemi, SLU, DRICKS & Norrvatten
Maria Gardfjell, ordförande, Uppsala Vatten AB
Jacob Spangenberg, ledamot Gästrike Vatten tillika ordförande, Östhammar Vatten AB
Lena Blad, VD, Gästrike Vatten AB
 
Nyheten skapad 2018-07-02 15:14:42
Senast ändrad 2018-07-10 12:55:43
Nyheter
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer
2018-09-14
Roligt att så många besökte vårt tält under Skördefesten! Här är vinnaren i vår tipstävling!
Läs mer
2018-09-13
Uppdatering av vattenläget i våra kommuner
Så här är läget just nu med vattenförsörjningen i våra kommuner.
Läs mer
2018-09-07
Trettio deltagare från fem afrikanska länder besöker Sverige och Gästrike Vatten för att lära mer om hållbara vatten och sanitetstjänster.
Läs mer
2018-09-05
Kom att träffa oss på Skördefesten vid Wij Trädgårdar i Ockelbo, lördag den 8 september, kl 10-16.
Läs mer
2018-08-31
Representanter från fyra serbiska kommuner besökte i veckan Gästrike Vatten för att få mer kunskap om hur man kan samverka kring vatten- och avloppsfrågor.
 
Läs mer
2018-08-29
Fredag den 31/8 har vår kundservice (telefon och reception) stängt kl 8-13 pga planering.
Mellan 13-15 har vi öppet som vanligt. Välkommen!
Läs mer