Möt Gästrike Vatten i Almedalen

Under årets Almedalsvecka arrangeras flera vattenevenemang. Syftet är att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter för dricksvattenförsörjningen som kommunerna i Sverige står inför.

Behovet av en långsiktigt och hållbar dricksvattenförsörjning får allt större uppmärksamhet i och med att våra städer växer och utvecklas. Viktiga och svåra ställningstaganden måste göras mellan olika intressen som bland annat exploatering och hushållning med mark- och vattenområden.  
 
Gästrike Vatten har bjudits in av Sveriges Lantbruksuniversitet, LSU, att delta på Svenskt Vattens och SIWIs Vattenforum i Almedalen. VD Lena Blad och styrelseledamot Jacob Spangenberg kommer att medverka i seminariet ”Nyttjar vi mark- och vattenresurserna på ett hållbart sätt? Dricksvattenförsörjning kontra tillväxt”.
 
Seminariet ger en introduktion till de komplexa utmaningar och vägval som vi står inför gällande dagens vattenförsörjning och framtida tillgång till vatten kontra tillväxten i våra städer och samhällen. Aktuella exempel från Uppsala och Östhammar kommuner, kommer att presenteras.
 
 Seminariet sker på Svenskt Vatten och SIWIs Vattenforum den 4 juli, kl 12.30-13.30, Mellangatan 1 i Visby. 

Välkommen att delta och diskutera vattenfrågor med oss!

 

Medverkande är:
Stephan J. Köhler, professor miljökemi, SLU, DRICKS & Norrvatten
Maria Gardfjell, ordförande, Uppsala Vatten AB
Jacob Spangenberg, ledamot Gästrike Vatten tillika ordförande, Östhammar Vatten AB
Lena Blad, VD, Gästrike Vatten AB
 
Nyheten skapad 2018-07-02 15:14:42
Senast ändrad 2019-01-21 10:47:32
Nyheter
2018-12-20
Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärorika titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer