Möt Gästrike Vatten i Almedalen

Under årets Almedalsvecka arrangeras flera vattenevenemang. Syftet är att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter för dricksvattenförsörjningen som kommunerna i Sverige står inför.

Behovet av en långsiktigt och hållbar dricksvattenförsörjning får allt större uppmärksamhet i och med att våra städer växer och utvecklas. Viktiga och svåra ställningstaganden måste göras mellan olika intressen som bland annat exploatering och hushållning med mark- och vattenområden.  
 
Gästrike Vatten har bjudits in av Sveriges Lantbruksuniversitet, LSU, att delta på Svenskt Vattens och SIWIs Vattenforum i Almedalen. VD Lena Blad och styrelseledamot Jacob Spangenberg kommer att medverka i seminariet ”Nyttjar vi mark- och vattenresurserna på ett hållbart sätt? Dricksvattenförsörjning kontra tillväxt”.
 
Seminariet ger en introduktion till de komplexa utmaningar och vägval som vi står inför gällande dagens vattenförsörjning och framtida tillgång till vatten kontra tillväxten i våra städer och samhällen. Aktuella exempel från Uppsala och Östhammar kommuner, kommer att presenteras.
 
 Seminariet sker på Svenskt Vatten och SIWIs Vattenforum den 4 juli, kl 12.30-13.30, Mellangatan 1 i Visby. 

Välkommen att delta och diskutera vattenfrågor med oss!

 

Medverkande är:
Stephan J. Köhler, professor miljökemi, SLU, DRICKS & Norrvatten
Maria Gardfjell, ordförande, Uppsala Vatten AB
Jacob Spangenberg, ledamot Gästrike Vatten tillika ordförande, Östhammar Vatten AB
Lena Blad, VD, Gästrike Vatten AB
 
Nyheten skapad 2018-07-02 15:14:42
Senast ändrad 2018-07-10 12:55:43
Nyheter
2018-07-20
The hot and dry weather continues and now the consumption of drinking water in Gävle, Ockelbo, Älvkarleby and Östhammar increases.
Läs mer
2018-07-20
Restriktioner för användning av dricksvatten i Gävle kommun
Under de senaste dagarna har läget för vattenförsörjningen försämrats ytterligare i områdena Totra, Bergby, Norrsundet, Axmar by och Hamrånge i Gävle kommun.
Läs mer
2018-07-17
Vattenbrist hotar - Använd dricksvattnet smart

Det varma och torra vädret fortsätter och nu ökar förbrukningen av dricksvatten i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Samtidigt sjunker grundvattennivåerna stadigt. Om inte vattenförbrukningen minskar finns risk för vattenbrist.
Läs mer

2018-07-12
Äntligen nya VA-ledningar i Råbacka! Otaliga vattenläckor har drabbat de boende i Råbacka sedan sjuttiotalet. Nu hoppas vi få slut på det säger Bengt Falk, VA-ingejör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-07-11
Påminnelse om gällande restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.
Läs mer
 
2018-07-09

Hur säkrar man en hållbar tillgång till dricksvatten när städer växer? Frågan diskuterades på Vattenforum under Almedalsveckan med Gästrike Vatten som deltagare i seminariet.

Läs mer
2018-07-02
Under årets Almedalsvecka arrangeras flera vattenevenemang. Syftet är att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter för dricksvattenförsörjningen som kommunerna i Sverige står inför.
Läs mer
2018-06-28
Oförändrade restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Vi har fortfarande restriktioner för vattenanvändningen i hela kommunen. Alla boende uppmanas därför att fortsätta spara på vattnet.
Läs mer
2018-06-19
Datumbevattningen i Gävle och Valbo upphör
Vattenförbrukningen i Gävle och Valbo har sjunkit till normala nivåer och nu kan restriktionerna om datumbevattning upphöra för den här gången. Även i Östhammar kommun har vattenläget förbättrats.
Läs mer.
2018-06-18
Nu är det klart att Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet! Den 18 juni beslutade kommunfullmäktige i båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.
Läs mer