På högre höjder i Sätra

Det vita, vackra vattentornet i Sätra är ett känt landmärke i Gävle. Vi besökte vattentornet en solig dag i maj.


Det är en strålande solig dag i maj när vi besöker Sätra vattentorn. Vattentornet syns lång väg där det reser sig som en gigantisk svamp högt över talltopparna. Det är inte förrän man kommer nära som man verkligen ser hur högt och stort det är.

En smal, vindlande trappa i metall tar oss högre och högre upp i tornet. Som varande ovan vid höga höjder håller man hårt i räcket. Vi räknar till 175 trappsteg innan vi når toppen med något svaga knän.

Väl uppe tar vi oss ut på taket och belönas med en fantastisk utsikt. Det är en klar dag och man kan se ända bort till Kungsbergets skidbacke i ena riktningen och Skutskärsverken i den andra.
 
Allt dricksvatten i Gävle kommer från vattenreningsverket vid travbanan. Det vatten som inte används direkt i hushållen pumpas vidare till vattentornen i staden. Det samlas upp
i tornets topp, i det så kallade ”svamphuvudet”. Den höga höjden innebär att vatten utsätt för ett tryck, som sedan används för att pumpa ut vattnet till hushållen.

I regel finns det tillräckligt med vatten lagrat i svampen för att försörja hela Sätra med vatten under en dag. Vattennivån varierar under dygnet, på dagen sjunker nivån när många använder mycket vatten för att sedan stiga igen under kvällen. Vattennivån kontrolleras hela tiden via datasystem som larmar om något inte är som det ska.
 
Fakta om Sätra vattentorn
Sätra vattentorn är 40 m högt. Det rymmer 2500 m3 vatten. Vattentornet byggdes 1975.
Vi använder mest vatten på morgnar och kvällar men mängden vatten som Gästrike Vatten producerar är jämnt fördelad över dygnet. När åtgången är låg fyller vi upp vattentornen. När behovet ökar kan vi använda det vatten som lagrats i vattentornen.

Vattentornen används också för att utjämna trycket i ledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentorn.  Om många använder mycket vatten samtidigt kan det hända att vi inte hinner distribuera ut tillräckligt med vatten i ledningsnätet. Då riskerar trycket att sjunka i kranen i vissa områden.
 
 
 Vattentornet påminner om en gigantisk svamp 


Utsikt från vattentornet mot Gävle sjukhus

Inuti vattentornet leder en spiraltrappa upp till toppen,.


Nyheten skapad 2018-06-14 18:37:30
Senast ändrad 2019-01-21 10:48:49
Nyheter
2018-12-20
Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärorika titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer