På högre höjder i Sätra

Det vita, vackra vattentornet i Sätra är ett känt landmärke i Gävle. Vi besökte vattentornet en solig dag i maj.


Det är en strålande solig dag i maj när vi besöker Sätra vattentorn. Vattentornet syns lång väg där det reser sig som en gigantisk svamp högt över talltopparna. Det är inte förrän man kommer nära som man verkligen ser hur högt och stort det är.

En smal, vindlande trappa i metall tar oss högre och högre upp i tornet. Som varande ovan vid höga höjder håller man hårt i räcket. Vi räknar till 175 trappsteg innan vi når toppen med något svaga knän.

Väl uppe tar vi oss ut på taket och belönas med en fantastisk utsikt. Det är en klar dag och man kan se ända bort till Kungsbergets skidbacke i ena riktningen och Skutskärsverken i den andra.
 
Allt dricksvatten i Gävle kommer från vattenreningsverket vid travbanan. Det vatten som inte används direkt i hushållen pumpas vidare till vattentornen i staden. Det samlas upp
i tornets topp, i det så kallade ”svamphuvudet”. Den höga höjden innebär att vatten utsätt för ett tryck, som sedan används för att pumpa ut vattnet till hushållen.

I regel finns det tillräckligt med vatten lagrat i svampen för att försörja hela Sätra med vatten under en dag. Vattennivån varierar under dygnet, på dagen sjunker nivån när många använder mycket vatten för att sedan stiga igen under kvällen. Vattennivån kontrolleras hela tiden via datasystem som larmar om något inte är som det ska.
 
Fakta om Sätra vattentorn
Sätra vattentorn är 40 m högt. Det rymmer 2500 m3 vatten. Vattentornet byggdes 1975.
Vi använder mest vatten på morgnar och kvällar men mängden vatten som Gästrike Vatten producerar är jämnt fördelad över dygnet. När åtgången är låg fyller vi upp vattentornen. När behovet ökar kan vi använda det vatten som lagrats i vattentornen.

Vattentornen används också för att utjämna trycket i ledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentorn.  Om många använder mycket vatten samtidigt kan det hända att vi inte hinner distribuera ut tillräckligt med vatten i ledningsnätet. Då riskerar trycket att sjunka i kranen i vissa områden.
 
 
 Vattentornet påminner om en gigantisk svamp 


Utsikt från vattentornet mot Gävle sjukhus

Inuti vattentornet leder en spiraltrappa upp till toppen,.


Nyheten skapad 2018-06-14 18:37:30
Senast ändrad 2018-06-21 15:24:48
Nyheter
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer
2018-09-14
Roligt att så många besökte vårt tält under Skördefesten! Här är vinnaren i vår tipstävling!
Läs mer
2018-09-13
Uppdatering av vattenläget i våra kommuner
Så här är läget just nu med vattenförsörjningen i våra kommuner.
Läs mer
2018-09-07
Trettio deltagare från fem afrikanska länder besöker Sverige och Gästrike Vatten för att lära mer om hållbara vatten och sanitetstjänster.
Läs mer
2018-09-05
Kom att träffa oss på Skördefesten vid Wij Trädgårdar i Ockelbo, lördag den 8 september, kl 10-16.
Läs mer
2018-08-31
Representanter från fyra serbiska kommuner besökte i veckan Gästrike Vatten för att få mer kunskap om hur man kan samverka kring vatten- och avloppsfrågor.
 
Läs mer
2018-08-29
Fredag den 31/8 har vår kundservice (telefon och reception) stängt kl 8-13 pga planering.
Mellan 13-15 har vi öppet som vanligt. Välkommen!
Läs mer