På högre höjder i Sätra

Det vita, vackra vattentornet i Sätra är ett känt landmärke i Gävle. Vi besökte vattentornet en solig dag i maj.


Det är en strålande solig dag i maj när vi besöker Sätra vattentorn. Vattentornet syns lång väg där det reser sig som en gigantisk svamp högt över talltopparna. Det är inte förrän man kommer nära som man verkligen ser hur högt och stort det är.

En smal, vindlande trappa i metall tar oss högre och högre upp i tornet. Som varande ovan vid höga höjder håller man hårt i räcket. Vi räknar till 175 trappsteg innan vi når toppen med något svaga knän.

Väl uppe tar vi oss ut på taket och belönas med en fantastisk utsikt. Det är en klar dag och man kan se ända bort till Kungsbergets skidbacke i ena riktningen och Skutskärsverken i den andra.
 
Allt dricksvatten i Gävle kommer från vattenreningsverket vid travbanan. Det vatten som inte används direkt i hushållen pumpas vidare till vattentornen i staden. Det samlas upp
i tornets topp, i det så kallade ”svamphuvudet”. Den höga höjden innebär att vatten utsätt för ett tryck, som sedan används för att pumpa ut vattnet till hushållen.

I regel finns det tillräckligt med vatten lagrat i svampen för att försörja hela Sätra med vatten under en dag. Vattennivån varierar under dygnet, på dagen sjunker nivån när många använder mycket vatten för att sedan stiga igen under kvällen. Vattennivån kontrolleras hela tiden via datasystem som larmar om något inte är som det ska.
 
Fakta om Sätra vattentorn
Sätra vattentorn är 40 m högt. Det rymmer 2500 m3 vatten. Vattentornet byggdes 1975.
Vi använder mest vatten på morgnar och kvällar men mängden vatten som Gästrike Vatten producerar är jämnt fördelad över dygnet. När åtgången är låg fyller vi upp vattentornen. När behovet ökar kan vi använda det vatten som lagrats i vattentornen.

Vattentornen används också för att utjämna trycket i ledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentorn.  Om många använder mycket vatten samtidigt kan det hända att vi inte hinner distribuera ut tillräckligt med vatten i ledningsnätet. Då riskerar trycket att sjunka i kranen i vissa områden.
 
 
 Vattentornet påminner om en gigantisk svamp 


Utsikt från vattentornet mot Gävle sjukhus

Inuti vattentornet leder en spiraltrappa upp till toppen,.


Nyheten skapad 2018-06-14 18:37:30
Senast ändrad 2018-06-21 15:24:48
Nyheter
2018-07-20
The hot and dry weather continues and now the consumption of drinking water in Gävle, Ockelbo, Älvkarleby and Östhammar increases.
Läs mer
2018-07-20
Restriktioner för användning av dricksvatten i Gävle kommun
Under de senaste dagarna har läget för vattenförsörjningen försämrats ytterligare i områdena Totra, Bergby, Norrsundet, Axmar by och Hamrånge i Gävle kommun.
Läs mer
2018-07-17
Vattenbrist hotar - Använd dricksvattnet smart

Det varma och torra vädret fortsätter och nu ökar förbrukningen av dricksvatten i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Samtidigt sjunker grundvattennivåerna stadigt. Om inte vattenförbrukningen minskar finns risk för vattenbrist.
Läs mer

2018-07-12
Äntligen nya VA-ledningar i Råbacka! Otaliga vattenläckor har drabbat de boende i Råbacka sedan sjuttiotalet. Nu hoppas vi få slut på det säger Bengt Falk, VA-ingejör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-07-11
Påminnelse om gällande restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.
Läs mer
 
2018-07-09

Hur säkrar man en hållbar tillgång till dricksvatten när städer växer? Frågan diskuterades på Vattenforum under Almedalsveckan med Gästrike Vatten som deltagare i seminariet.

Läs mer
2018-07-02
Under årets Almedalsvecka arrangeras flera vattenevenemang. Syftet är att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter för dricksvattenförsörjningen som kommunerna i Sverige står inför.
Läs mer
2018-06-28
Oförändrade restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Vi har fortfarande restriktioner för vattenanvändningen i hela kommunen. Alla boende uppmanas därför att fortsätta spara på vattnet.
Läs mer
2018-06-19
Datumbevattningen i Gävle och Valbo upphör
Vattenförbrukningen i Gävle och Valbo har sjunkit till normala nivåer och nu kan restriktionerna om datumbevattning upphöra för den här gången. Även i Östhammar kommun har vattenläget förbättrats.
Läs mer.
2018-06-18
Nu är det klart att Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet! Den 18 juni beslutade kommunfullmäktige i båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.
Läs mer