Kartläggning av grundvatten i Östhammar kommun

SGU kommer att genomföra grundvattenkartläggning under sommaren inom ett antal områden inom Östhammar kommun.

Under de senaste veckorna har SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) varit ute på fältbesök och gått längs de sträckor som ska undersökas för att kartlägga grundvattenförekomsterna inom Östhammar kommun.
 
På torsdag den 15/6, börjar man göra undersökningar med georadar för i områdena runt Gimo och längs Börstilsåsen, inringat på bilden till höger.
 
Mätpersonalen kommer att åka runt mycket långsamt på vägarna i områdena med en bil med mätutrustning bakom, se bild till höger. De kan komma att åka inom samma område flera gånger och även gå med handhållen mätutrustning. En georadar kan liknas vid ett ekolod, skillnaden är att ett ekolod används under vattenytan och en georadar används ovan mark.
 
Här kan du läsa mer om SGUs verksamhet inom detta område »  
 
 
SGUs personal använder denna bil med mätutrustning för att kartlägga grundvatten.

Nyheten skapad 2018-06-12 13:42:03
Senast ändrad 2018-06-21 15:26:39
Nyheter
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer
2018-12-10
Stängt den 11 december
På grund av utbildning har Gästrike Vatten stängt den 11 december. Välkommen åter på onsdag den 12 december!
2018-12-06
Under ett år har vår barnstyrelse träffats regelbundet. Onsdag den 5 december tackade vi av de deltagnade barnen med en välförtjänst fest.
 
Läs mer
2018-12-03
VA-entreprenaden i Sälgsjön blev klar i tid och inom budget. Entreprenaden slutbesiktas i mitten av december.
Läs mer
2018-11-30
De nationella uppropet syftar till att ge företag inom VA-branschen verktyg för att öka mångfalden i den egna verksamheten.
Läs mer
2018-11-28
För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
Läs mer
2018-11-23

Frågan ställs i ett forskningsprojekt där Gästrike Vatten är ett av objekten som studeras.

Läs mer