Kartläggning av grundvatten i Östhammar kommun

SGU kommer att genomföra grundvattenkartläggning under sommaren inom ett antal områden inom Östhammar kommun.

Under de senaste veckorna har SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) varit ute på fältbesök och gått längs de sträckor som ska undersökas för att kartlägga grundvattenförekomsterna inom Östhammar kommun.
 
På torsdag den 15/6, börjar man göra undersökningar med georadar för i områdena runt Gimo och längs Börstilsåsen, inringat på bilden till höger.
 
Mätpersonalen kommer att åka runt mycket långsamt på vägarna i områdena med en bil med mätutrustning bakom, se bild till höger. De kan komma att åka inom samma område flera gånger och även gå med handhållen mätutrustning. En georadar kan liknas vid ett ekolod, skillnaden är att ett ekolod används under vattenytan och en georadar används ovan mark.
 
Här kan du läsa mer om SGUs verksamhet inom detta område »  
 
 
SGUs personal använder denna bil med mätutrustning för att kartlägga grundvatten.

Nyheten skapad 2018-06-12 13:42:03
Senast ändrad 2018-06-21 15:26:39
Nyheter
2018-10-15
Tisdag 16 oktober-onsdag 17 oktober är våra medarbetare i kundservice på utbildning. Vi har öppet som vanligt men vår service kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende med ev väntetider och hälsar välkommen!
Läs mer
2018-10-12
Gästrike Vatten inbjöd de boende i Råbacka/Tjärnäs till en informationsträff angående det pågående arbetet med vatten- och spilledningar i området.
Läs mer
2018-10-12
Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november, vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp.
Läs mer
2018-10-05

Policyn är en del av Gävle kommuns arbete med den övergripande planeringen för kommunens utveckling.

Läs mer
2018-09-30
Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun
Läs mer
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer