Kartläggning av grundvatten i Östhammar kommun

SGU kommer att genomföra grundvattenkartläggning under sommaren inom ett antal områden inom Östhammar kommun.

Under de senaste veckorna har SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) varit ute på fältbesök och gått längs de sträckor som ska undersökas för att kartlägga grundvattenförekomsterna inom Östhammar kommun.
 
På torsdag den 15/6, börjar man göra undersökningar med georadar för i områdena runt Gimo och längs Börstilsåsen, inringat på bilden till höger.
 
Mätpersonalen kommer att åka runt mycket långsamt på vägarna i områdena med en bil med mätutrustning bakom, se bild till höger. De kan komma att åka inom samma område flera gånger och även gå med handhållen mätutrustning. En georadar kan liknas vid ett ekolod, skillnaden är att ett ekolod används under vattenytan och en georadar används ovan mark.
 
Här kan du läsa mer om SGUs verksamhet inom detta område »  

 
SGUs personal använder denna bil med mätutrustning för att kartlägga grundvatten.

Nyheten skapad 2018-06-12 13:42:03
Senast ändrad 2018-06-12 13:42:03
Nyheter
2018-06-19
Datumbevattningen i Gävle och Valbo upphör
Vattenförbrukningen i Gävle och Valbo har sjunkit till normala nivåer och nu kan restriktionerna om datumbevattning upphöra för den här gången. Även i Östhammar kommun har vattenläget förbättrats. Läs mer.
2018-06-18
Nu är det klart att Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet! Den 18 juni beslutade kommunfullmäktige i båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.
Läs mer
2018-06-17

VA-branschen utvecklas och förnyas och Gästrike Vatten har behov av utbildade medarbetare både nu och på sikt. Vi har därför inlett ett samarbete med Folkuniversitetet.

Läs mer
2018-06-15

Det vita, vackra vattentornet i Sätra är ett känt landmärke i Gävle.

Läs mer
2018-06-12

SGU kommer att genomföra grundvattenkartläggning under sommaren inom ett antal områden inom Östhammar kommun.

Läs mer
2018-06-08
Vi påminner om att datumbevattning gäller för Gävle och Valbo
Det varma vädret håller i sig och vi måste fortsätta spara vatten. Därför påminner vi om att datumbevattningen fortfarande gäller.
Läs mer.
 
2018-06-05
Datumbevattning införs på grund av det torra vädret
Vi ändrar nu våra restriktioner och inför datumbevattning för att kunna fortsätta spara vatten.
Läs mer.
 
2018-06-05
Åtgärder föreslås för säkrare vattenleverans i Östhammar kommun

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför ska utredningar i syfte att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten startas.
Läs mer här.

2018-06-01
Fortsatta restriktioner för vattenanvändningen i Gävle och Valbo. Nu även i hela Östhammar kommun.

Tack alla ni som hjälper till att spara vatten genom att följa våra restriktioner!
Det har effekt men vi måste fortsätta hjälpas åt att spara vatten. Läs mer om det aktuella läget.

2018-05-30

Värmeböljan ställer till problem med vattenförsörjningen i Gävle, Valbo och Forsbacka. Det går åt ovanligt mycket vatten och nu tvingas vi till restriktioner

Läs mer