Kartläggning av grundvatten i Östhammar kommun

SGU kommer att genomföra grundvattenkartläggning under sommaren inom ett antal områden inom Östhammar kommun.

Under de senaste veckorna har SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) varit ute på fältbesök och gått längs de sträckor som ska undersökas för att kartlägga grundvattenförekomsterna inom Östhammar kommun.
 
På torsdag den 15/6, börjar man göra undersökningar med georadar för i områdena runt Gimo och längs Börstilsåsen, inringat på bilden till höger.
 
Mätpersonalen kommer att åka runt mycket långsamt på vägarna i områdena med en bil med mätutrustning bakom, se bild till höger. De kan komma att åka inom samma område flera gånger och även gå med handhållen mätutrustning. En georadar kan liknas vid ett ekolod, skillnaden är att ett ekolod används under vattenytan och en georadar används ovan mark.
 
Här kan du läsa mer om SGUs verksamhet inom detta område »  
 
 
SGUs personal använder denna bil med mätutrustning för att kartlägga grundvatten.

Nyheten skapad 2018-06-12 13:42:03
Senast ändrad 2018-06-21 15:26:39
Nyheter
2018-07-25
För att hjälpa brandmännen som arbetar med att få bränderna i Gävleborgs län
under kontroll skickar vi 300 vattenflaskor med en leverans av förnödenheter till Älvdalen.
Läs mer
2018-07-20
The hot and dry weather continues and now the consumption of drinking water in Gävle, Ockelbo, Älvkarleby and Östhammar increases.
Läs mer
2018-07-20
Restriktioner för användning av dricksvatten i Gävle kommun
Under de senaste dagarna har läget för vattenförsörjningen försämrats ytterligare i områdena Totra, Bergby, Norrsundet, Axmar by och Hamrånge i Gävle kommun.
Läs mer
2018-07-17
Vattenbrist hotar - Använd dricksvattnet smart

Det varma och torra vädret fortsätter och nu ökar förbrukningen av dricksvatten i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Samtidigt sjunker grundvattennivåerna stadigt. Om inte vattenförbrukningen minskar finns risk för vattenbrist.
Läs mer

2018-07-12
Äntligen nya VA-ledningar i Råbacka! Otaliga vattenläckor har drabbat de boende i Råbacka sedan sjuttiotalet. Nu hoppas vi få slut på det säger Bengt Falk, VA-ingejör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-07-11
Påminnelse om gällande restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.
Läs mer
 
2018-07-09

Hur säkrar man en hållbar tillgång till dricksvatten när städer växer? Frågan diskuterades på Vattenforum under Almedalsveckan med Gästrike Vatten som deltagare i seminariet.

Läs mer
2018-07-02
Under årets Almedalsvecka arrangeras flera vattenevenemang. Syftet är att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter för dricksvattenförsörjningen som kommunerna i Sverige står inför.
Läs mer
2018-06-28
Oförändrade restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Vi har fortfarande restriktioner för vattenanvändningen i hela kommunen. Alla boende uppmanas därför att fortsätta spara på vattnet.
Läs mer