Kartläggning av grundvatten i Östhammar kommun

SGU kommer att genomföra grundvattenkartläggning under sommaren inom ett antal områden inom Östhammar kommun.

Under de senaste veckorna har SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) varit ute på fältbesök och gått längs de sträckor som ska undersökas för att kartlägga grundvattenförekomsterna inom Östhammar kommun.
 
På torsdag den 15/6, börjar man göra undersökningar med georadar för i områdena runt Gimo och längs Börstilsåsen, inringat på bilden till höger.
 
Mätpersonalen kommer att åka runt mycket långsamt på vägarna i områdena med en bil med mätutrustning bakom, se bild till höger. De kan komma att åka inom samma område flera gånger och även gå med handhållen mätutrustning. En georadar kan liknas vid ett ekolod, skillnaden är att ett ekolod används under vattenytan och en georadar används ovan mark.
 
Här kan du läsa mer om SGUs verksamhet inom detta område »  
 
 
SGUs personal använder denna bil med mätutrustning för att kartlägga grundvatten.

Nyheten skapad 2018-06-12 13:42:03
Senast ändrad 2019-01-21 10:49:00
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer