Gästrike Vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Sälgsjön

På uppdrag av Gävle kommun bygger Gästrike Vatten ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 120 fastigheter som kommer att ingå i det utökade verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Bakgrunden till utbyggnaden är att permanentboendet har ökat kraftigt och de nuvarande avloppsystemen är gamla och behöver bytas ut. Det här är ett miljöprojekt som även förbättrar boendemiljön i Sälgsjön. Nu får alla tillgång till ett bättre dricksvatten och en effektiv rening av spillvatten gör att vattnet i badviken blir bättre.

Vi har precis börjat gräva. Det är SVEAB Anläggning AB som har fått entreprenaden. Arbetet kommer att pågå fram till december 2018.

Vi vill härmed bjuda in till dig till pressträff och berätta mer om utbyggnaden av kommunalt VA i Sälgsjön!

Startevent den 30 maj, klockan 14.30, på Albackavägen 20 i Sälgsjön, Gävle
  • Gästrike Vatten berättar om projektet och visar avloppslösningen.
  • SVEAB Anläggning AB berättar om entreprenadens utmaningar
  • Grävning för ledningar pågår – kom gärna och titta!
  • Korvgrillning
  • Fastighetsägare inbjudna


Från Gästrike Vatten deltar Gästrike Vattens styrelseordförande Ola Nilsson, Stefan Hedström, projektledare, Magnus Hillström, byggledare och Jessica Zetterholm, projektadministratör och vår entreprenör SVEAB Anläggning medverkar också.


Välkommen!

Läs mer om vad som sker i projekt VA Sälgsjön

För mer information kontakta Jessica Zetterholm, projektadministratör Gästrike Vatten, 070-414 01 30 jessica.zetterholm@gastrikevatten.se
Nyheten skapad 2018-05-29 08:20:43
Senast ändrad 2019-01-21 10:50:20
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer