Gästrike Vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Sälgsjön

På uppdrag av Gävle kommun bygger Gästrike Vatten ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 120 fastigheter som kommer att ingå i det utökade verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Bakgrunden till utbyggnaden är att permanentboendet har ökat kraftigt och de nuvarande avloppsystemen är gamla och behöver bytas ut. Det här är ett miljöprojekt som även förbättrar boendemiljön i Sälgsjön. Nu får alla tillgång till ett bättre dricksvatten och en effektiv rening av spillvatten gör att vattnet i badviken blir bättre.

Vi har precis börjat gräva. Det är SVEAB Anläggning AB som har fått entreprenaden. Arbetet kommer att pågå fram till december 2018.

Vi vill härmed bjuda in till dig till pressträff och berätta mer om utbyggnaden av kommunalt VA i Sälgsjön!

Startevent den 30 maj, klockan 14.30, på Albackavägen 20 i Sälgsjön, Gävle
  • Gästrike Vatten berättar om projektet och visar avloppslösningen.
  • SVEAB Anläggning AB berättar om entreprenadens utmaningar
  • Grävning för ledningar pågår – kom gärna och titta!
  • Korvgrillning
  • Fastighetsägare inbjudna


Från Gästrike Vatten deltar Gästrike Vattens styrelseordförande Ola Nilsson, Stefan Hedström, projektledare, Magnus Hillström, byggledare och Jessica Zetterholm, projektadministratör och vår entreprenör SVEAB Anläggning medverkar också.


Välkommen!

Läs mer om vad som sker i projekt VA Sälgsjön

För mer information kontakta Jessica Zetterholm, projektadministratör Gästrike Vatten, 070-414 01 30 jessica.zetterholm@gastrikevatten.se
Nyheter
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer
2018-12-10
Stängt den 11 december
På grund av utbildning har Gästrike Vatten stängt den 11 december. Välkommen åter på onsdag den 12 december!
2018-12-06
Under ett år har vår barnstyrelse träffats regelbundet. Onsdag den 5 december tackade vi av de deltagnade barnen med en välförtjänst fest.
 
Läs mer
2018-12-03
VA-entreprenaden i Sälgsjön blev klar i tid och inom budget. Entreprenaden slutbesiktas i mitten av december.
Läs mer
2018-11-30
De nationella uppropet syftar till att ge företag inom VA-branschen verktyg för att öka mångfalden i den egna verksamheten.
Läs mer
2018-11-28
För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
Läs mer
2018-11-23

Frågan ställs i ett forskningsprojekt där Gästrike Vatten är ett av objekten som studeras.

Läs mer