Gästrike Vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Sälgsjön

På uppdrag av Gävle kommun bygger Gästrike Vatten ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 120 fastigheter som kommer att ingå i det utökade verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Bakgrunden till utbyggnaden är att permanentboendet har ökat kraftigt och de nuvarande avloppsystemen är gamla och behöver bytas ut. Det här är ett miljöprojekt som även förbättrar boendemiljön i Sälgsjön. Nu får alla tillgång till ett bättre dricksvatten och en effektiv rening av spillvatten gör att vattnet i badviken blir bättre.

Vi har precis börjat gräva. Det är SVEAB Anläggning AB som har fått entreprenaden. Arbetet kommer att pågå fram till december 2018.

Vi vill härmed bjuda in till dig till pressträff och berätta mer om utbyggnaden av kommunalt VA i Sälgsjön!

Startevent den 30 maj, klockan 14.30, på Albackavägen 20 i Sälgsjön, Gävle
  • Gästrike Vatten berättar om projektet och visar avloppslösningen.
  • SVEAB Anläggning AB berättar om entreprenadens utmaningar
  • Grävning för ledningar pågår – kom gärna och titta!
  • Korvgrillning
  • Fastighetsägare inbjudna


Från Gästrike Vatten deltar Gästrike Vattens styrelseordförande Ola Nilsson, Stefan Hedström, projektledare, Magnus Hillström, byggledare och Jessica Zetterholm, projektadministratör och vår entreprenör SVEAB Anläggning medverkar också.


Välkommen!

Läs mer om vad som sker i projekt VA Sälgsjön

För mer information kontakta Jessica Zetterholm, projektadministratör Gästrike Vatten, 070-414 01 30 jessica.zetterholm@gastrikevatten.se
Nyheter
2018-06-19
Datumbevattningen i Gävle och Valbo upphör
Vattenförbrukningen i Gävle och Valbo har sjunkit till normala nivåer och nu kan restriktionerna om datumbevattning upphöra för den här gången. Även i Östhammar kommun har vattenläget förbättrats. Läs mer.
2018-06-18
Nu är det klart att Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet! Den 18 juni beslutade kommunfullmäktige i båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.
Läs mer
2018-06-17

VA-branschen utvecklas och förnyas och Gästrike Vatten har behov av utbildade medarbetare både nu och på sikt. Vi har därför inlett ett samarbete med Folkuniversitetet.

Läs mer
2018-06-15

Det vita, vackra vattentornet i Sätra är ett känt landmärke i Gävle.

Läs mer
2018-06-12

SGU kommer att genomföra grundvattenkartläggning under sommaren inom ett antal områden inom Östhammar kommun.

Läs mer
2018-06-08
Vi påminner om att datumbevattning gäller för Gävle och Valbo
Det varma vädret håller i sig och vi måste fortsätta spara vatten. Därför påminner vi om att datumbevattningen fortfarande gäller.
Läs mer.
 
2018-06-05
Datumbevattning införs på grund av det torra vädret
Vi ändrar nu våra restriktioner och inför datumbevattning för att kunna fortsätta spara vatten.
Läs mer.
 
2018-06-05
Åtgärder föreslås för säkrare vattenleverans i Östhammar kommun

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför ska utredningar i syfte att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten startas.
Läs mer här.

2018-06-01
Fortsatta restriktioner för vattenanvändningen i Gävle och Valbo. Nu även i hela Östhammar kommun.

Tack alla ni som hjälper till att spara vatten genom att följa våra restriktioner!
Det har effekt men vi måste fortsätta hjälpas åt att spara vatten. Läs mer om det aktuella läget.

2018-05-30

Värmeböljan ställer till problem med vattenförsörjningen i Gävle, Valbo och Forsbacka. Det går åt ovanligt mycket vatten och nu tvingas vi till restriktioner

Läs mer