Gästrike Vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Sälgsjön

På uppdrag av Gävle kommun bygger Gästrike Vatten ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 120 fastigheter som kommer att ingå i det utökade verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Bakgrunden till utbyggnaden är att permanentboendet har ökat kraftigt och de nuvarande avloppsystemen är gamla och behöver bytas ut. Det här är ett miljöprojekt som även förbättrar boendemiljön i Sälgsjön. Nu får alla tillgång till ett bättre dricksvatten och en effektiv rening av spillvatten gör att vattnet i badviken blir bättre.

Vi har precis börjat gräva. Det är SVEAB Anläggning AB som har fått entreprenaden. Arbetet kommer att pågå fram till december 2018.

Vi vill härmed bjuda in till dig till pressträff och berätta mer om utbyggnaden av kommunalt VA i Sälgsjön!

Startevent den 30 maj, klockan 14.30, på Albackavägen 20 i Sälgsjön, Gävle
  • Gästrike Vatten berättar om projektet och visar avloppslösningen.
  • SVEAB Anläggning AB berättar om entreprenadens utmaningar
  • Grävning för ledningar pågår – kom gärna och titta!
  • Korvgrillning
  • Fastighetsägare inbjudna


Från Gästrike Vatten deltar Gästrike Vattens styrelseordförande Ola Nilsson, Stefan Hedström, projektledare, Magnus Hillström, byggledare och Jessica Zetterholm, projektadministratör och vår entreprenör SVEAB Anläggning medverkar också.


Välkommen!

Läs mer om vad som sker i projekt VA Sälgsjön

För mer information kontakta Jessica Zetterholm, projektadministratör Gästrike Vatten, 070-414 01 30 jessica.zetterholm@gastrikevatten.se
Nyheter
2018-10-15
Tisdag 16 oktober-onsdag 17 oktober är våra medarbetare i kundservice på utbildning. Vi har öppet som vanligt men vår service kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende med ev väntetider och hälsar välkommen!
Läs mer
2018-10-12
Gästrike Vatten inbjöd de boende i Råbacka/Tjärnäs till en informationsträff angående det pågående arbetet med vatten- och spilledningar i området.
Läs mer
2018-10-12
Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november, vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp.
Läs mer
2018-10-05

Policyn är en del av Gävle kommuns arbete med den övergripande planeringen för kommunens utveckling.

Läs mer
2018-09-30
Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun
Läs mer
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer