Kringkostnader för VA-utbyggnad blir en tvistefråga

Under åren 2014-16 genomfördes en utbyggnation av VA-nätet på Norrlandet i Gävle. Kringkostnader för huvudentreprenören har nu lett till en rättslig tvist.
Utbyggnationen av VA-nätet på Norrlandet var en nödvändig åtgärd då det befintliga ledningsnätet dels var mycket gammalt, dels inte var anslutet till det kommunala ledningsnätet. Dessutom är området attraktivt för nybyggnation. Att ha ett säkert och tryggt vatten- och avloppsnät är också i hög grad viktigt för vår miljö och för att säkra kvaliteten på vårt vatten.

Utbyggnationen berörde cirka 850 hushåll och vi lade nya ledningar som ökade Gävle Vattens totala VA-nät med 10 %. Eller en sträcka motsvarande ett maratonlopp, alltså cirka 4,2 mil!
 
Tvist med huvudentreprenören
En omfattande utbyggnation av denna omfattning genomförs efter upphandling oftast av större entreprenör. På Norrlandet var det PEAB som var huvudentreprenör i etapp två. Under arbetets gång så uppstod, enligt PEAB, oväntade hinder som krävde byggarbeten som inte ingick i entreprenaden. Gävle Vatten å sin sida, menar att dessa extra arbeten skulle ingå i entreprenaden. Då parterna inte har lyckats enats i frågan har PEAB valt att ta frågan vidare till domstol för att få en rättslig lösning. Muntlig förberedelse kommer att ske på onsdag den 23 maj.

- Utbyggnationen av VA-nätet på Norrlandet har blivit mycket lyckad, säger Tobias Kudermann, chef Teknik och Utveckling, Gästrike Vatten. Det är fråga om en stor entreprenad, men det hör ändå till ovanligheterna för Gästrike Vatten att det uppstår tvister av det här slaget. Nu avvaktar vi förhandlingen och hoppas kunna lösa den här tvisten så snart som möjligt.

Läs mer om projekt Norrlandet »

Nyheten skapad 2018-05-21 17:50:43
Senast ändrad 2018-05-21 18:03:15
Nyheter
2018-10-15
Tisdag 16 oktober-onsdag 17 oktober är våra medarbetare i kundservice på utbildning. Vi har öppet som vanligt men vår service kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende med ev väntetider och hälsar välkommen!
Läs mer
2018-10-12
Gästrike Vatten inbjöd de boende i Råbacka/Tjärnäs till en informationsträff angående det pågående arbetet med vatten- och spilledningar i området.
Läs mer
2018-10-12
Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november, vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp.
Läs mer
2018-10-05

Policyn är en del av Gävle kommuns arbete med den övergripande planeringen för kommunens utveckling.

Läs mer
2018-09-30
Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun
Läs mer
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer