Kringkostnader för VA-utbyggnad blir en tvistefråga

Under åren 2014-16 genomfördes en utbyggnation av VA-nätet på Norrlandet i Gävle. Kringkostnader för huvudentreprenören har nu lett till en rättslig tvist.
Utbyggnationen av VA-nätet på Norrlandet var en nödvändig åtgärd då det befintliga ledningsnätet dels var mycket gammalt, dels inte var anslutet till det kommunala ledningsnätet. Dessutom är området attraktivt för nybyggnation. Att ha ett säkert och tryggt vatten- och avloppsnät är också i hög grad viktigt för vår miljö och för att säkra kvaliteten på vårt vatten.

Utbyggnationen berörde cirka 850 hushåll och vi lade nya ledningar som ökade Gävle Vattens totala VA-nät med 10 %. Eller en sträcka motsvarande ett maratonlopp, alltså cirka 4,2 mil!
 
Tvist med huvudentreprenören
En omfattande utbyggnation av denna omfattning genomförs efter upphandling oftast av större entreprenör. På Norrlandet var det PEAB som var huvudentreprenör i etapp två. Under arbetets gång så uppstod, enligt PEAB, oväntade hinder som krävde byggarbeten som inte ingick i entreprenaden. Gävle Vatten å sin sida, menar att dessa extra arbeten skulle ingå i entreprenaden. Då parterna inte har lyckats enats i frågan har PEAB valt att ta frågan vidare till domstol för att få en rättslig lösning. Muntlig förberedelse kommer att ske på onsdag den 23 maj.

- Utbyggnationen av VA-nätet på Norrlandet har blivit mycket lyckad, säger Tobias Kudermann, chef Teknik och Utveckling, Gästrike Vatten. Det är fråga om en stor entreprenad, men det hör ändå till ovanligheterna för Gästrike Vatten att det uppstår tvister av det här slaget. Nu avvaktar vi förhandlingen och hoppas kunna lösa den här tvisten så snart som möjligt.

Läs mer om projekt Norrlandet »

Nyheten skapad 2018-05-21 17:50:43
Senast ändrad 2018-05-21 18:03:15
Nyheter
2018-12-20
Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärorika titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer
2018-12-10
Stängt den 11 december
På grund av utbildning har Gästrike Vatten stängt den 11 december. Välkommen åter på onsdag den 12 december!
2018-12-06
Under ett år har vår barnstyrelse träffats regelbundet. Onsdag den 5 december tackade vi av de deltagnade barnen med en välförtjänst fest.
 
Läs mer
2018-12-03
VA-entreprenaden i Sälgsjön blev klar i tid och inom budget. Entreprenaden slutbesiktas i mitten av december.
Läs mer
2018-11-30
De nationella uppropet syftar till att ge företag inom VA-branschen verktyg för att öka mångfalden i den egna verksamheten.
Läs mer
2018-11-28
För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
Läs mer