Kringkostnader för VA-utbyggnad blir en tvistefråga

Under åren 2014-16 genomfördes en utbyggnation av VA-nätet på Norrlandet i Gävle. Kringkostnader för huvudentreprenören har nu lett till en rättslig tvist.
Utbyggnationen av VA-nätet på Norrlandet var en nödvändig åtgärd då det befintliga ledningsnätet dels var mycket gammalt, dels inte var anslutet till det kommunala ledningsnätet. Dessutom är området attraktivt för nybyggnation. Att ha ett säkert och tryggt vatten- och avloppsnät är också i hög grad viktigt för vår miljö och för att säkra kvaliteten på vårt vatten.

Utbyggnationen berörde cirka 850 hushåll och vi lade nya ledningar som ökade Gävle Vattens totala VA-nät med 10 %. Eller en sträcka motsvarande ett maratonlopp, alltså cirka 4,2 mil!
 
Tvist med huvudentreprenören
En omfattande utbyggnation av denna omfattning genomförs efter upphandling oftast av större entreprenör. På Norrlandet var det PEAB som var huvudentreprenör i etapp två. Under arbetets gång så uppstod, enligt PEAB, oväntade hinder som krävde byggarbeten som inte ingick i entreprenaden. Gävle Vatten å sin sida, menar att dessa extra arbeten skulle ingå i entreprenaden. Då parterna inte har lyckats enats i frågan har PEAB valt att ta frågan vidare till domstol för att få en rättslig lösning. Muntlig förberedelse kommer att ske på onsdag den 23 maj.

- Utbyggnationen av VA-nätet på Norrlandet har blivit mycket lyckad, säger Tobias Kudermann, chef Teknik och Utveckling, Gästrike Vatten. Det är fråga om en stor entreprenad, men det hör ändå till ovanligheterna för Gästrike Vatten att det uppstår tvister av det här slaget. Nu avvaktar vi förhandlingen och hoppas kunna lösa den här tvisten så snart som möjligt.

Läs mer om projekt Norrlandet »

Nyheten skapad 2018-05-21 17:50:43
Senast ändrad 2018-05-21 18:03:15
Nyheter
2018-07-25
För att hjälpa brandmännen som arbetar med att få bränderna i Gävleborgs län
under kontroll skickar vi 300 vattenflaskor med en leverans av förnödenheter till Älvdalen.
Läs mer
2018-07-20
The hot and dry weather continues and now the consumption of drinking water in Gävle, Ockelbo, Älvkarleby and Östhammar increases.
Läs mer
2018-07-20
Restriktioner för användning av dricksvatten i Gävle kommun
Under de senaste dagarna har läget för vattenförsörjningen försämrats ytterligare i områdena Totra, Bergby, Norrsundet, Axmar by och Hamrånge i Gävle kommun.
Läs mer
2018-07-17
Vattenbrist hotar - Använd dricksvattnet smart

Det varma och torra vädret fortsätter och nu ökar förbrukningen av dricksvatten i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Samtidigt sjunker grundvattennivåerna stadigt. Om inte vattenförbrukningen minskar finns risk för vattenbrist.
Läs mer

2018-07-12
Äntligen nya VA-ledningar i Råbacka! Otaliga vattenläckor har drabbat de boende i Råbacka sedan sjuttiotalet. Nu hoppas vi få slut på det säger Bengt Falk, VA-ingejör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-07-11
Påminnelse om gällande restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.
Läs mer
 
2018-07-09

Hur säkrar man en hållbar tillgång till dricksvatten när städer växer? Frågan diskuterades på Vattenforum under Almedalsveckan med Gästrike Vatten som deltagare i seminariet.

Läs mer
2018-07-02
Under årets Almedalsvecka arrangeras flera vattenevenemang. Syftet är att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter för dricksvattenförsörjningen som kommunerna i Sverige står inför.
Läs mer
2018-06-28
Oförändrade restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Vi har fortfarande restriktioner för vattenanvändningen i hela kommunen. Alla boende uppmanas därför att fortsätta spara på vattnet.
Läs mer