Kringkostnader för VA-utbyggnad blir en tvistefråga

Under åren 2014-16 genomfördes en utbyggnation av VA-nätet på Norrlandet i Gävle. Kringkostnader för huvudentreprenören har nu lett till en rättslig tvist.
Utbyggnationen av VA-nätet på Norrlandet var en nödvändig åtgärd då det befintliga ledningsnätet dels var mycket gammalt, dels inte var anslutet till det kommunala ledningsnätet. Dessutom är området attraktivt för nybyggnation. Att ha ett säkert och tryggt vatten- och avloppsnät är också i hög grad viktigt för vår miljö och för att säkra kvaliteten på vårt vatten.

Utbyggnationen berörde cirka 850 hushåll och vi lade nya ledningar som ökade Gävle Vattens totala VA-nät med 10 %. Eller en sträcka motsvarande ett maratonlopp, alltså cirka 4,2 mil!
 
Tvist med huvudentreprenören
En omfattande utbyggnation av denna omfattning genomförs efter upphandling oftast av större entreprenör. På Norrlandet var det PEAB som var huvudentreprenör i etapp två. Under arbetets gång så uppstod, enligt PEAB, oväntade hinder som krävde byggarbeten som inte ingick i entreprenaden. Gävle Vatten å sin sida, menar att dessa extra arbeten skulle ingå i entreprenaden. Då parterna inte har lyckats enats i frågan har PEAB valt att ta frågan vidare till domstol för att få en rättslig lösning. Muntlig förberedelse kommer att ske på onsdag den 23 maj.

- Utbyggnationen av VA-nätet på Norrlandet har blivit mycket lyckad, säger Tobias Kudermann, chef Teknik och Utveckling, Gästrike Vatten. Det är fråga om en stor entreprenad, men det hör ändå till ovanligheterna för Gästrike Vatten att det uppstår tvister av det här slaget. Nu avvaktar vi förhandlingen och hoppas kunna lösa den här tvisten så snart som möjligt.

Läs mer om projekt Norrlandet »

Nyheten skapad 2018-05-21 17:50:43
Senast ändrad 2018-05-21 18:03:15
Nyheter
2018-06-19
Datumbevattningen i Gävle och Valbo upphör
Vattenförbrukningen i Gävle och Valbo har sjunkit till normala nivåer och nu kan restriktionerna om datumbevattning upphöra för den här gången. Även i Östhammar kommun har vattenläget förbättrats. Läs mer.
2018-06-18
Nu är det klart att Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet! Den 18 juni beslutade kommunfullmäktige i båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.
Läs mer
2018-06-17

VA-branschen utvecklas och förnyas och Gästrike Vatten har behov av utbildade medarbetare både nu och på sikt. Vi har därför inlett ett samarbete med Folkuniversitetet.

Läs mer
2018-06-15

Det vita, vackra vattentornet i Sätra är ett känt landmärke i Gävle.

Läs mer
2018-06-12

SGU kommer att genomföra grundvattenkartläggning under sommaren inom ett antal områden inom Östhammar kommun.

Läs mer
2018-06-08
Vi påminner om att datumbevattning gäller för Gävle och Valbo
Det varma vädret håller i sig och vi måste fortsätta spara vatten. Därför påminner vi om att datumbevattningen fortfarande gäller.
Läs mer.
 
2018-06-05
Datumbevattning införs på grund av det torra vädret
Vi ändrar nu våra restriktioner och inför datumbevattning för att kunna fortsätta spara vatten.
Läs mer.
 
2018-06-05
Åtgärder föreslås för säkrare vattenleverans i Östhammar kommun

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför ska utredningar i syfte att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten startas.
Läs mer här.

2018-06-01
Fortsatta restriktioner för vattenanvändningen i Gävle och Valbo. Nu även i hela Östhammar kommun.

Tack alla ni som hjälper till att spara vatten genom att följa våra restriktioner!
Det har effekt men vi måste fortsätta hjälpas åt att spara vatten. Läs mer om det aktuella läget.

2018-05-30

Värmeböljan ställer till problem med vattenförsörjningen i Gävle, Valbo och Forsbacka. Det går åt ovanligt mycket vatten och nu tvingas vi till restriktioner

Läs mer