Medelhårt dricksvatten i Norrskedika

 Sedan våren 2018 får Norrskedika sitt dricksvatten från Östhammar. Förändringen innebär att dricksvattnet i Norrskedika nu håller en hårdhetsgrad på 7- 8°dH (tyska hårdhetsgrader). Det nya dricksvattnet klassas som medelhårt och innehåller mindre kalcium och magnesium än vattnet från brunnen i Norrskedika som användes tidigare.  


Dosera rätt!
En fördel med medelhårt vatten är att det ger mindre problem med kalkavlagringar. Tänk på att anpassa dosering av till exempel tvättmedel. Följ anvisningar på ditt tvättmedelspaket om vad som rekommenderas för medelhårt vatten. Dosera rätt - det är bra för miljön! Klicka här  om du vill läsa mer om vattenkvalitet och hårdhetsgrader.Nyheten skapad 2018-04-25 17:50:51
Senast ändrad 2019-01-21 10:52:30
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer