Dags för Vatten, Avlopp och KretsloppskonferensenGävle är värd för årets Vatten, Avlopp och Kretsloppskonferens

Välkommen att besöka årets Vatten, Avlopp och Kretsloppskonferens!
Gävle är i år värdstad för den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Över 400 deltagare från hela landet samlas den 21-22 mars 2018 på Gävle konserthus för att delta i konferensen med det högaktuella temat "För mycket och för lite” – med perspektiven "För mycket och för lite vatten" och "För mycket och för lite växtnäring". En av årets föreläsare är den kände före detta meteorologen Pär Holmgren.

Gästrike Vattens VD, Lena Blad, invigningstalar och vår VA-strateg Anna Nettelbladt föreläser på temat "iWater - Så tog vi kommunens dagvattenarbete framåt".

Vatten Avlopp Kretslopp (VAK)
VAK-konferensen är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Välkommen!
Program VAK-konferensen»
Nyheten skapad 2018-03-19 13:51:19
Senast ändrad 2018-03-19 13:51:19
Nyheter
2018-10-15
Tisdag 16 oktober-onsdag 17 oktober är våra medarbetare i kundservice på utbildning. Vi har öppet som vanligt men vår service kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende med ev väntetider och hälsar välkommen!
Läs mer
2018-10-12
Gästrike Vatten inbjöd de boende i Råbacka/Tjärnäs till en informationsträff angående det pågående arbetet med vatten- och spilledningar i området.
Läs mer
2018-10-12
Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november, vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp.
Läs mer
2018-10-05

Policyn är en del av Gävle kommuns arbete med den övergripande planeringen för kommunens utveckling.

Läs mer
2018-09-30
Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun
Läs mer
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer