Gävles första vattenkiosk invigd!

Gästrike Vattens första vattenkiosk invigdes av VD Lena Blad, den 23 januari 2018. Vattenkiosken vid vattenverket i Gävle är den första av flera som kommer att uppföras runt om i våra medlemskommuner.
-
Vattenkiosken ger oss möjlighet att få kontroll på de vattenuttag som görs och kunna göra våra entreprenörers uttag så säkert, tryggt och enkelt som möjligt, sa Lena Blad, VD Gästrike Vatten vid sitt invigningstal.

Den mängd vatten som kan tas ut i ledningarna är begränsad och om stora vattenuttag görs kan vattnet ta slut för de som bor i närheten. Om vattentrycket blir för lågt i ledningarna riskerar man också att undertrycket drar in smuts och föroreningar i skarvarna i ledningarna. Om det skulle hända tvingas våra kunder att koka vattnet tills problemet är löst. Genom att låsa vattenposterna får vi bättre kontroll och minskar risken att de här problemen uppstår.

Under en inledningsperiod kommer det att vara gratis även för entreprenörer att hämta vatten i vattenkiosken. När vi testat att våra system för bokning och hämtning fungerar utan problem kommer en avgift att tas ut för en tagg som används vid fyllning av tank. Debitering för själva vattnet sker enligt gällande kubikmetertaxa.
 
 
Lena Blad, VD Gästrike Vatten, Robert Strid, Gästrike Räddningstjänst, Patrik Hedström, Alltransport och Gunnar Ferngren, Gästrike Vatten, framför den nya vattenkiosken vid vattenverket i Gävle
Patrik Hedström, Alltransport testar hur man kopplar slang och spolar vatten

Thomas Fahlstedt från Strömsbro IF, premiärfyllde sin vattentank

Lena Blad, VD Gästrike Vatten, fyller sitt glas med dricksvatten från kranen som kan användas av alla för att hämta en mindre mängd vatten
Nyheten skapad 2018-01-23 16:26:15
Senast ändrad 2018-02-02 10:59:38
Nyheter
2018-02-22
Nästa vecka är det sportlov. Då kommer hockeyskolorna på Sätravallen i Gävle åker på fruset vatten från Gästrike Vatten!
Läs mer
2018-02-15
Gästrike Vatten är i en spännande utveckling. Nu söker vi en processingenjör och två tekniker.
Läs mer
2018-02-13
Vattenprovtagning på Norrlandet visar på förhöjda bakteriehalter. Bakterierna är ofarliga men vi spolar ledningsnätet för att få ned halterna.
Läs mer
2018-02-13
Avgifta vårt avlopp!
Våra reningsverk kan inte ta hand om läkemedel och kemikalier. De hamnar istället i närliggande hav, sjöar och vattendrag.
Läs mer.
2018-02-09
Vattenledningarna inkopplade i Alunda
Nu är de nya vattenledningarna inkopplade på ledningsnätet.
Läs mer
2018-02-01
Inloggning till Mina sidor
Nu fungerar inloggningen till Mina sidor igen. Här kan du bland annat ha koll på din vattenförbrukning.
Läs mer och logga in.
 
2018-01-30
Uppdatering om nya VA-ledningar i Alunda
Arbetet med de nya vattenledningarna löper på enligt plan. Så här är läget just nu.
Läs mer.
2018-01-23
Gästrike Vattens första vattenkiosk invigdes av VD Lena Blad, den 23 januari 2018. Vattenkiosken vid vattenverket i Gävle är den första av flera som kommer att uppföras runt om i våra medlemskommuner.
 
Läs mer
2018-01-17
Gästrike Vatten besöker Ockelbo bibliotek för att svara på frågor om VA-taxor.
Läs mer
2018-01-15

Gästrike Vatten har gjort en grundlig översyn av Östhammar Vattens verksamhet, kostnader och åtgärdsbehov. Ett stort antal åtgärder krävs, vilket också gör att brukningstaxan behöver höjas.
 

Läs mer