Gävles första vattenkiosk invigd!

Gästrike Vattens första vattenkiosk invigdes av VD Lena Blad, den 23 januari 2018. Vattenkiosken vid vattenverket i Gävle är den första av flera som kommer att uppföras runt om i våra medlemskommuner.
-
Vattenkiosken ger oss möjlighet att få kontroll på de vattenuttag som görs och kunna göra våra entreprenörers uttag så säkert, tryggt och enkelt som möjligt, sa Lena Blad, VD Gästrike Vatten vid sitt invigningstal.

Den mängd vatten som kan tas ut i ledningarna är begränsad och om stora vattenuttag görs kan vattnet ta slut för de som bor i närheten. Om vattentrycket blir för lågt i ledningarna riskerar man också att undertrycket drar in smuts och föroreningar i skarvarna i ledningarna. Om det skulle hända tvingas våra kunder att koka vattnet tills problemet är löst. Genom att låsa vattenposterna får vi bättre kontroll och minskar risken att de här problemen uppstår.

Under en inledningsperiod kommer det att vara gratis även för entreprenörer att hämta vatten i vattenkiosken. När vi testat att våra system för bokning och hämtning fungerar utan problem kommer en avgift att tas ut för en tagg som används vid fyllning av tank. Debitering för själva vattnet sker enligt gällande kubikmetertaxa.
 
 
Lena Blad, VD Gästrike Vatten, Robert Strid, Gästrike Räddningstjänst, Patrik Hedström, Alltransport och Gunnar Ferngren, Gästrike Vatten, framför den nya vattenkiosken vid vattenverket i Gävle
Patrik Hedström, Alltransport testar hur man kopplar slang och spolar vatten

Thomas Fahlstedt från Strömsbro IF, premiärfyllde sin vattentank

Lena Blad, VD Gästrike Vatten, fyller sitt glas med dricksvatten från kranen som kan användas av alla för att hämta en mindre mängd vatten
Nyheten skapad 2018-01-23 16:26:15
Senast ändrad 2018-02-02 10:59:38
Nyheter
2018-10-15
Tisdag 16 oktober-onsdag 17 oktober är våra medarbetare i kundservice på utbildning. Vi har öppet som vanligt men vår service kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende med ev väntetider och hälsar välkommen!
Läs mer
2018-10-12
Gästrike Vatten inbjöd de boende i Råbacka/Tjärnäs till en informationsträff angående det pågående arbetet med vatten- och spilledningar i området.
Läs mer
2018-10-12
Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november, vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp.
Läs mer
2018-10-05

Policyn är en del av Gävle kommuns arbete med den övergripande planeringen för kommunens utveckling.

Läs mer
2018-09-30
Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun
Läs mer
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer