Höjning av brukningsavgifter 2018 och 2019 för Östhammar

Östhammar Vatten blev en del av VA-kollektivet Gästrike Vatten under våren 2017. En grundlig översyn av verksamheten och kostnader, en behovsanalys av åtgärder har genomförts och en tidplan för åtgärder har upprättats. Översynen visar på behov av ett stort antal åtgärder, vilket också medför att brukningstaxan behöver höjas.
 
Gästrike Vatten föreslår en höjning av brukningsavgiften från den 1 april 2018 med 15 % på årsbasis. Även nästa år behöver brukningsavgiften höjas, då föreslås en höjning med 10 % från den 1 januari 2019.
 
Förslaget om att höja brukningsavgiften har behandlats av KSAU i Östhammar kommun den 9 januari 2018. Slutligt beslut väntas i kommunfullmäktige den 30 januari 2018.
 
Exempel på ny brukningsavgift
Den justerade höjningen i Östhammar innebär för:
  • en villa med medelförbrukning på 150 kubikmeter per år, som är ansluten till både vatten och avlopp (typhus A), 120 kronor per månad
  • en villa med medelförbrukning på 100 kubikmeter per år, som är ansluten till både vatten och avlopp, 104 kr per månad
  • en villa med medelförbrukning på 100 kubikmeter per år, som endast är ansluten till vatten, 41 kronor per månad
  • en villa med en schablon om 100 kubikmeter per år och endast är ansluten till avlopp, 62 kronor per månad
  • ett flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubik per år (typhus B) blir höjningen cirka 948 kronor per månad inklusive moms. Per lägenhet innebär detta 63 kronor per månad
Samtliga priser angivna ovan är inklusive moms.
 
Åtgärder som ska genomföras
Utöver den löpande verksamheten kommer ett antal begränsade åtgärder att genomföras.
  • Avhjälpa tidigare års föreläggande (bland annat avseende larm och UV-ljus reningsprocessen för anläggningarna i Alunda, Österbybruk, Östhammar, Öregrund)
  • Öka säkerheten i arbetsmiljön med fokus på brandskydd, skalskydd och elsäkerhet
  • Ökad kunskap om ledningsnät genom digitalisering av kartdata
  • Utredningar för att tillse en trygg och säker produktion av dricksvatten
  • Hantering av gamla mätare
 
Inga skattepengar och inget vinstintresse
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter - inga skattepengar blandas in. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun. Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.
 
Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar avgifter inom respektive kommun. Ibland kan det vara så att du betalar för att laga en del av en ledning eller en investering i ett verk som du inte använder dagligen. Men nästa gång är det något som påverkar dig som vi behöver investera pengar i. Du är en del av ett gemensamt vattenkollektiv.
 

 
Nyheten skapad 2018-01-15 12:18:57
Senast ändrad 2018-01-15 12:18:57
Nyheter
2018-07-25
För att hjälpa brandmännen som arbetar med att få bränderna i Gävleborgs län
under kontroll skickar vi 300 vattenflaskor med en leverans av förnödenheter till Älvdalen.
Läs mer
2018-07-20
The hot and dry weather continues and now the consumption of drinking water in Gävle, Ockelbo, Älvkarleby and Östhammar increases.
Läs mer
2018-07-20
Restriktioner för användning av dricksvatten i Gävle kommun
Under de senaste dagarna har läget för vattenförsörjningen försämrats ytterligare i områdena Totra, Bergby, Norrsundet, Axmar by och Hamrånge i Gävle kommun.
Läs mer
2018-07-17
Vattenbrist hotar - Använd dricksvattnet smart

Det varma och torra vädret fortsätter och nu ökar förbrukningen av dricksvatten i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Samtidigt sjunker grundvattennivåerna stadigt. Om inte vattenförbrukningen minskar finns risk för vattenbrist.
Läs mer

2018-07-12
Äntligen nya VA-ledningar i Råbacka! Otaliga vattenläckor har drabbat de boende i Råbacka sedan sjuttiotalet. Nu hoppas vi få slut på det säger Bengt Falk, VA-ingejör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-07-11
Påminnelse om gällande restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.
Läs mer
 
2018-07-09

Hur säkrar man en hållbar tillgång till dricksvatten när städer växer? Frågan diskuterades på Vattenforum under Almedalsveckan med Gästrike Vatten som deltagare i seminariet.

Läs mer
2018-07-02
Under årets Almedalsvecka arrangeras flera vattenevenemang. Syftet är att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter för dricksvattenförsörjningen som kommunerna i Sverige står inför.
Läs mer
2018-06-28
Oförändrade restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Vi har fortfarande restriktioner för vattenanvändningen i hela kommunen. Alla boende uppmanas därför att fortsätta spara på vattnet.
Läs mer
2018-06-19
Datumbevattningen i Gävle och Valbo upphör
Vattenförbrukningen i Gävle och Valbo har sjunkit till normala nivåer och nu kan restriktionerna om datumbevattning upphöra för den här gången. Även i Östhammar kommun har vattenläget förbättrats.
Läs mer.