Vattentornet i Ockelbo är nu åter i drift

Efter en omfattande inre renovering är nu Rabo vattentorn i Ockelbo fyllt och i drift. Tornet har fått ett helt nytt inre ytskikt.
Rostskador på armering i vattentornet har åtgärdats och betongen har förstärkts. Pierre Bygg har varit entreprenör för arbetet och de har på vår begäran använt sig av material och metod från STO. STO är ett varumärke/materialprogram för ytbehandling av reservoarer som efter vår interna riskbedömning och utvärdering var den metod som var mest lämplig att använda i detta fall.

Renoveringen har ställt stora krav på styrning och justering av driften för att klara kapacitet under perioden. Vattenverken i centrala Ockelbo klarar precis att försörja kunderna under den tiden på dygnet där uttaget är som högst, därför har ett helt nytt körsätt/styrning utformats för att få de fyra vattenverken, att på ett så effektivt sätt som möjligt, försörja nätet. Vi har varit lyckligt förskonade från läckor under renoveringstiden.
Tack alla inblandade för goda insatser i detta arbete!

 
Nyheten skapad 2018-01-02 13:34:33
Senast ändrad 2018-01-02 13:39:25
Nyheter
2018-10-15
Tisdag 16 oktober-onsdag 17 oktober är våra medarbetare i kundservice på utbildning. Vi har öppet som vanligt men vår service kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende med ev väntetider och hälsar välkommen!
Läs mer
2018-10-12
Gästrike Vatten inbjöd de boende i Råbacka/Tjärnäs till en informationsträff angående det pågående arbetet med vatten- och spilledningar i området.
Läs mer
2018-10-12
Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november, vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp.
Läs mer
2018-10-05

Policyn är en del av Gävle kommuns arbete med den övergripande planeringen för kommunens utveckling.

Läs mer
2018-09-30
Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun
Läs mer
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer