Vattentornet i Ockelbo är nu åter i drift

Efter en omfattande inre renovering är nu Rabo vattentorn i Ockelbo fyllt och i drift. Tornet har fått ett helt nytt inre ytskikt.
Rostskador på armering i vattentornet har åtgärdats och betongen har förstärkts. Pierre Bygg har varit entreprenör för arbetet och de har på vår begäran använt sig av material och metod från STO. STO är ett varumärke/materialprogram för ytbehandling av reservoarer som efter vår interna riskbedömning och utvärdering var den metod som var mest lämplig att använda i detta fall.

Renoveringen har ställt stora krav på styrning och justering av driften för att klara kapacitet under perioden. Vattenverken i centrala Ockelbo klarar precis att försörja kunderna under den tiden på dygnet där uttaget är som högst, därför har ett helt nytt körsätt/styrning utformats för att få de fyra vattenverken, att på ett så effektivt sätt som möjligt, försörja nätet. Vi har varit lyckligt förskonade från läckor under renoveringstiden.
Tack alla inblandade för goda insatser i detta arbete!

 
Nyheten skapad 2018-01-02 13:34:33
Senast ändrad 2018-01-02 13:39:25
Nyheter
2018-07-17
Vattenbrist hotar - Använd dricksvattnet smart

Det varma och torra vädret fortsätter och nu ökar förbrukningen av dricksvatten i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Samtidigt sjunker grundvattennivåerna stadigt. Om inte vattenförbrukningen minskar finns risk för vattenbrist.
Läs mer

2018-07-12
Äntligen nya VA-ledningar i Råbacka! Otaliga vattenläckor har drabbat de boende i Råbacka sedan sjuttiotalet. Nu hoppas vi få slut på det säger Bengt Falk, VA-ingejör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-07-11
Påminnelse om gällande restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.
Läs mer
 
2018-07-09

Hur säkrar man en hållbar tillgång till dricksvatten när städer växer? Frågan diskuterades på Vattenforum under Almedalsveckan med Gästrike Vatten som deltagare i seminariet.

Läs mer
2018-07-02
Under årets Almedalsvecka arrangeras flera vattenevenemang. Syftet är att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter för dricksvattenförsörjningen som kommunerna i Sverige står inför.
Läs mer
2018-06-28
Oförändrade restriktioner för vattenanvändning I Östhammar kommun
Vi har fortfarande restriktioner för vattenanvändningen i hela kommunen. Alla boende uppmanas därför att fortsätta spara på vattnet.
Läs mer
2018-06-19
Datumbevattningen i Gävle och Valbo upphör
Vattenförbrukningen i Gävle och Valbo har sjunkit till normala nivåer och nu kan restriktionerna om datumbevattning upphöra för den här gången. Även i Östhammar kommun har vattenläget förbättrats.
Läs mer.
2018-06-18
Nu är det klart att Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet! Den 18 juni beslutade kommunfullmäktige i båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.
Läs mer
2018-06-17
Vi bjuder på sommarens fräschaste recept på vattendrinkar.
Läs mer
2018-06-15

VA-branschen utvecklas och Gästrike Vatten har behov av utbildade medarbetare och har därför inlett ett samarbete med Folkuniversitetet.

Läs mer