Vattentornet i Ockelbo är nu åter i drift

Efter en omfattande inre renovering är nu Rabo vattentorn i Ockelbo fyllt och i drift. Tornet har fått ett helt nytt inre ytskikt.
Rostskador på armering i vattentornet har åtgärdats och betongen har förstärkts. Pierre Bygg har varit entreprenör för arbetet och de har på vår begäran använt sig av material och metod från STO. STO är ett varumärke/materialprogram för ytbehandling av reservoarer som efter vår interna riskbedömning och utvärdering var den metod som var mest lämplig att använda i detta fall.

Renoveringen har ställt stora krav på styrning och justering av driften för att klara kapacitet under perioden. Vattenverken i centrala Ockelbo klarar precis att försörja kunderna under den tiden på dygnet där uttaget är som högst, därför har ett helt nytt körsätt/styrning utformats för att få de fyra vattenverken, att på ett så effektivt sätt som möjligt, försörja nätet. Vi har varit lyckligt förskonade från läckor under renoveringstiden.
Tack alla inblandade för goda insatser i detta arbete!

 
Nyheten skapad 2018-01-02 13:34:33
Senast ändrad 2019-01-21 10:59:08
Nyheter
2018-12-20
Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärorika titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer