Vattentornet i Ockelbo är nu åter i drift

Efter en omfattande inre renovering är nu Rabo vattentorn i Ockelbo fyllt och i drift. Tornet har fått ett helt nytt inre ytskikt.
Rostskador på armering i vattentornet har åtgärdats och betongen har förstärkts. Pierre Bygg har varit entreprenör för arbetet och de har på vår begäran använt sig av material och metod från STO. STO är ett varumärke/materialprogram för ytbehandling av reservoarer som efter vår interna riskbedömning och utvärdering var den metod som var mest lämplig att använda i detta fall.

Renoveringen har ställt stora krav på styrning och justering av driften för att klara kapacitet under perioden. Vattenverken i centrala Ockelbo klarar precis att försörja kunderna under den tiden på dygnet där uttaget är som högst, därför har ett helt nytt körsätt/styrning utformats för att få de fyra vattenverken, att på ett så effektivt sätt som möjligt, försörja nätet. Vi har varit lyckligt förskonade från läckor under renoveringstiden.
Tack alla inblandade för goda insatser i detta arbete!

 
Nyheten skapad 2018-01-02 13:34:33
Senast ändrad 2018-01-02 13:39:25
Nyheter
2018-01-17
Gästrike Vatten besöker Ockelbo bibliotek för att svara på frågor om VA-taxor.
Läs mer
2018-01-15

Gästrike Vatten har gjort en grundlig översyn av Östhammar Vattens verksamhet, kostnader och åtgärdsbehov. Ett stort antal åtgärder krävs, vilket också gör att brukningstaxan behöver höjas.
 

Läs mer
2018-01-09
Läs vårt senaste nyhetsbrev
Gästrike Vattens nyhetsbrev för december har skickats ut till våra kunder.
Läs dem här.
2018-01-02
Efter en omfattande inre renovering är nu Rabo vattentorn i Ockelbo fyllt och i drift.
Läs mer
2017-12-14
Arbetet fortskrider med nya VA-ledningar i Alunda
Grävningsarbetet för de nya VA-ledningarna har fortskridit i stort sett enligt plan. De kommer att bli färdigställda vid årsskiftet.
Läs mer.
2017-11-23
Nu gräver vi för nya VA-ledningar i Alunda
Arbetet med att gräva och lägga nya ledningar startar under slutet av vecka 47 och pågår fram till mitten av december, förutsatt att vädret tillåter detta. Arbetet kommer att utföras på vardagar klockan 06.30–16.00.
Läs mer.
2017-10-25

Tack vare omdisponering i verksamheten föreslår vi en justering från 15 % ned till 5 % av den tidigare beslutade höjda brukningsavgiften i Ockelbo. I Hofors föreslår vi en höjning av brukningsavgiften med 1,5 %. Avgifterna gäller från den 1 januari 2018.

Läs mer
2017-10-24

Efter en regnig start på hösten ser vattenläget bättre ut i Östhammars kommun och vi avslutar restriktionerna av vattenanvändningen och går över till gult läge. Det betyder att grundvattennivåerna ännu inte är helt återställda och vi behöver fortfarande använda vattnet sparsamt. Läget i Älvkarleby ser också mycket bättre ut och där går vi över till grönt läge. 

Läs mer