Gästrike Vatten startar en barnstyrelse

Nu startar Gästrike Vatten en barnstyrelse där vi tar vara på barnens tankar och idéer om hur vi ska bli bättre på att bry oss om vårt gemensamma vatten och göra barn delaktiga i utformandet av våra skolbesök och studiebesök.

- Barnstyrelsen är en grupp barn, ca 10 st i åldrarna 8-12 år, som träffas ungefär en gång i månaden under ett års tid med start i oktober 2017, säger Patricia Kingdon, kommunikatör Gästrike Vatten. Syftet är att ta vara på barnens tankar och idéer om hur vi ska bli bättre på att bry oss om vårt gemensamma vatten och göra barn delaktiga i utformandet av våra skolbesök och studiebesök. Detta är en modell som används lyckosamt för att öka barns inflytande i samhället på andra håll, vilket är i linje med barnkonventionen.


Barnen som deltar i barnstyrelsen kommer att få:
 
  • lära sig om vattnets väg från naturen till kranen
  • ta fram idéer till våra studiebesök
  • inspirera andra till att göra bra val för miljön
  • träffa vuxna som jobbar med vatten
  • utföra experiment med vatten
  • vara med på öppet hus
  • göra en utflykt till ett science center


Vem får vara med?

Är du mellan 8-12 år, bor i Gävle kommun och vill dela med dig av dina tankar och idéer om hur barn och vuxna kan bli bättre på att bry sig om vatten? Då är du den vi söker. Vi kommer att lägga upp bilder, filmer och texter där du är med på vår hemsida och i broschyrer, därför måste dina föräldrar godkänna att du är med. Om det behövs kommer vi att kunna hjälpa till med hämtning och lämning vid din skola eller fritids.

Hur ansöker barnen?

Skriv ett brev eller spela in en kort film där du berättar om sig själv och varför du vill vara med i barnstryrelsen. Skicka ditt brev eller din film till oss på e-post:info@gastrikevatten.se. Skriv ”barnstyrelsen” i ämnesraden. Kom ihåg att skriva ditt namn och telefonnummer till dina föräldrar eller till din lärare. Om du använder post är adressen: Gästrike Vatten, Hamnleden 20, 806 41 GÄVLE. Sista dag för att söka är 21 september, 2017.


 

Nyheten skapad 2017-08-30 08:37:20
Senast ändrad 2017-10-31 10:55:15
Nyheter
2018-02-22
Nästa vecka är det sportlov. Då kommer hockeyskolorna på Sätravallen i Gävle åker på fruset vatten från Gästrike Vatten!
Läs mer
2018-02-15
Gästrike Vatten är i en spännande utveckling. Nu söker vi en processingenjör och två tekniker.
Läs mer
2018-02-13
Vattenprovtagning på Norrlandet visar på förhöjda bakteriehalter. Bakterierna är ofarliga men vi spolar ledningsnätet för att få ned halterna.
Läs mer
2018-02-13
Avgifta vårt avlopp!
Våra reningsverk kan inte ta hand om läkemedel och kemikalier. De hamnar istället i närliggande hav, sjöar och vattendrag.
Läs mer.
2018-02-09
Vattenledningarna inkopplade i Alunda
Nu är de nya vattenledningarna inkopplade på ledningsnätet.
Läs mer
2018-02-01
Inloggning till Mina sidor
Nu fungerar inloggningen till Mina sidor igen. Här kan du bland annat ha koll på din vattenförbrukning.
Läs mer och logga in.
 
2018-01-30
Uppdatering om nya VA-ledningar i Alunda
Arbetet med de nya vattenledningarna löper på enligt plan. Så här är läget just nu.
Läs mer.
2018-01-23
Gästrike Vattens första vattenkiosk invigdes av VD Lena Blad, den 23 januari 2018. Vattenkiosken vid vattenverket i Gävle är den första av flera som kommer att uppföras runt om i våra medlemskommuner.
 
Läs mer
2018-01-17
Gästrike Vatten besöker Ockelbo bibliotek för att svara på frågor om VA-taxor.
Läs mer
2018-01-15

Gästrike Vatten har gjort en grundlig översyn av Östhammar Vattens verksamhet, kostnader och åtgärdsbehov. Ett stort antal åtgärder krävs, vilket också gör att brukningstaxan behöver höjas.
 

Läs mer