Gästrike Vatten startar en barnstyrelse

Nu startar Gästrike Vatten en barnstyrelse där vi tar vara på barnens tankar och idéer om hur vi ska bli bättre på att bry oss om vårt gemensamma vatten och göra barn delaktiga i utformandet av våra skolbesök och studiebesök.

- Barnstyrelsen är en grupp barn, ca 10 st i åldrarna 8-12 år, som träffas ungefär en gång i månaden under ett års tid med start i oktober 2017, säger Patricia Kingdon, kommunikatör Gästrike Vatten. Syftet är att ta vara på barnens tankar och idéer om hur vi ska bli bättre på att bry oss om vårt gemensamma vatten och göra barn delaktiga i utformandet av våra skolbesök och studiebesök. Detta är en modell som används lyckosamt för att öka barns inflytande i samhället på andra håll, vilket är i linje med barnkonventionen.


Barnen som deltar i barnstyrelsen kommer att få:
 
  • lära sig om vattnets väg från naturen till kranen
  • ta fram idéer till våra studiebesök
  • inspirera andra till att göra bra val för miljön
  • träffa vuxna som jobbar med vatten
  • utföra experiment med vatten
  • vara med på öppet hus
  • göra en utflykt till ett science center


Vem får vara med?

Är du mellan 8-12 år, bor i Gävle kommun och vill dela med dig av dina tankar och idéer om hur barn och vuxna kan bli bättre på att bry sig om vatten? Då är du den vi söker. Vi kommer att lägga upp bilder, filmer och texter där du är med på vår hemsida och i broschyrer, därför måste dina föräldrar godkänna att du är med. Om det behövs kommer vi att kunna hjälpa till med hämtning och lämning vid din skola eller fritids.

Hur ansöker barnen?

Skriv ett brev eller spela in en kort film där du berättar om sig själv och varför du vill vara med i barnstryrelsen. Skicka ditt brev eller din film till oss på e-post:info@gastrikevatten.se. Skriv ”barnstyrelsen” i ämnesraden. Kom ihåg att skriva ditt namn och telefonnummer till dina föräldrar eller till din lärare. Om du använder post är adressen: Gästrike Vatten, Hamnleden 20, 806 41 GÄVLE. Sista dag för att söka är 21 september, 2017.


 

Nyheten skapad 2017-08-30 08:37:20
Senast ändrad 2017-10-31 10:55:15
Nyheter
2017-12-14
Arbetet fortskrider med nya VA-ledningar i Alunda
Grävningsarbetet för de nya VA-ledningarna har fortskridit i stort sett enligt plan. De kommer att bli färdigställda vid årsskiftet.
Läs mer.
2017-11-23
Nu gräver vi för nya VA-ledningar i Alunda
Arbetet med att gräva och lägga nya ledningar startar under slutet av vecka 47 och pågår fram till mitten av december, förutsatt att vädret tillåter detta. Arbetet kommer att utföras på vardagar klockan 06.30–16.00.
Läs mer.
2017-10-25

Tack vare omdisponering i verksamheten föreslår vi en justering från 15 % ned till 5 % av den tidigare beslutade höjda brukningsavgiften i Ockelbo. I Hofors föreslår vi en höjning av brukningsavgiften med 1,5 %. Avgifterna gäller från den 1 januari 2018.

Läs mer
2017-10-24

Efter en regnig start på hösten ser vattenläget bättre ut i Östhammars kommun och vi avslutar restriktionerna av vattenanvändningen och går över till gult läge. Det betyder att grundvattennivåerna ännu inte är helt återställda och vi behöver fortfarande använda vattnet sparsamt. Läget i Älvkarleby ser också mycket bättre ut och där går vi över till grönt läge. 

Läs mer