Ny vattenledning på Näringen700 meter ny vattenledning på Näringen!
Vi har lagt 700 meter ny vattenledning på Näringen, arbetet har gått bra och är klart enligt tidplan.
 
Tack för att du har visat hänsyn och tålamod i samband med vårt arbete på Strömsbrovägen. Vi är medvetna om att trafiksituationen har varit besvärlig.

Vi vill även tacka vår entreprenör för ett gott samarbete.


Vill du få SMS när vi stänger av vattnet?
Registrera ditt nummer här.

Så påverkas du

Arbetet kommer att utföras på vardagar klockan 06.30–16.00.

Vi behöver stänga av vattnet när vi kopplar ur/in ledningar. Arbetet utförs ibland på kvällstid för att underlätta för verksamheter men ibland måste vi även stänga av vattnet på dagtid. När vattnet stängs av skickar vi SMS. Läs mer om vilka som får SMS och anmäl ditt nummer


Trafikinformation vecka 39-44
Strömsbrovägen stängs av mellan Strömmavägen och Krickvägen från torsdag 28 septmeber till och med vecka 44. Följ orange skyltning och respektera avspärrningarna för allas säkerhet.

Vi relinar (lägger en ny ledning i den gamla). På så sätt slipper vi gräva upp hela gatan. Nu gräver vi några gropar i stället. Vi skjuter in den nya ledningen en grop tar emot ledningen i en grop. Anledningen till att flera gropar är öppna beror bland annat på att vi väntar på vattenprover. 

Det är begränsad framkolighet på Strömsbrovägen och trafiken leds om allt eftersom arbetet fortskrider. Omledningen påverkar såväl lokal-, fordons-, cykel- som gångtrafik. Framkomligheten i området kommer att vara begränsad. Vi ber dig att ha tålamod.

Vecka 35 - 39
Det blir begränsad framkomlighet under vecka 35 - 39. Vi gräver ett antal gropar vid sidan av Strömsbrovägen som vi använder för att dra nya ledningar.

Vecka 40 - 44
Strömsbrovägen kommer att stängas av i höjd med Lundagrossisten. Det är oklart hur lång tid rondellen blir avstängd. Vi omdirigerar trafiken. Följ orange skyltning.

Tidplan - klart i november 2017

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Vecka 33
Entreprenören etablerar arbetsplatsen. Arbetsbodar och material körs ut.

Vecka 34
Arbetet med att bygga nya ledningar påbörjas.

Vecka 35 - 39
Det blir begränsad framkomlighet under vecka 35 - 39. Vi gräver ett antal gropar vid sidan av Strömsbrovägen som vi använder för att dra nya ledningar.

Vecka 40 - 44
Strömsbrovägen kommer att stängas av i höjd med Lundagrossisten. Det är oklart hur lång tid rondellen blir avstängd. Vi omdirigerar trafiken. Följ orange skyltning.

Varför genomför vi arbetet?

Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga leveransen av vatten och avlopp. Det är vattenskyddsområde på Näringen och därför ser vi det som extra viktigt att byta ledningen. Ledningen är gammal och vi har haft problem med läckor tidigare. Nu bygger vi bygger en ny ledning och anpassar den för framtidens behöv.Byggarbetsplats

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna och var försiktig när du vistas i området.

Vi kontaktar alltid Räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer Räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Har du frågor?

Magnus Hillström
Byggledare, Gästrike Vatten
Tel: 026-17 51 12
Kundservice 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Arkiv med brev och material

► Information till verksamheter på Näringen 28 juni 2017

Vi ber dig att följa orange skyltning. Vi rekommenderar genomfartstrafik att välja en annan väg.
Sidan skapad 2017-08-14 16:18:10
Senast ändrad 2017-11-15 15:23:24